top of page
Airplane%20wing%20on%20blue%20sky%20back
ייעוץ והטמעה

ייעוץ הוא יותר מהעברת ידע, שרותי הייעוץ של פתרונות איי קיו מתמקדים באיתור פתרונות מקצועיים ויצירתיים להטמעת דרישות התקנים באופן אשר יבטיח יישום אמיתי של הדרישות לאורך זמן תוך התחשבות בתרבות הארגון, צרכיו והמשאבים העומדים לרשותו. שרותי הייעוץ ניתנים כפרויקט או כשירות במיקור חוץ.

Q Frame1.png

הטמעת תקני ניהול איכות בתעשיות התעופה והבטחון 

תעשיית התעופה, החלל והבטחון עוברת בשנים האחרונות שינויים רבים בכל הקשור לעמידה בסטנדרטים אחידים של איכות.

הטמעת תקן ניהול האיכות AS9100 הפך להיות הכרח לכל חברה המספקת מוצרים לחברות כמו התעשיה האווירית, רפאל, אלביט, Honeywell, Lockheed Martin, Boeing .

יועצי החברה ילוו אתכם בכל תהליך ההתעדה לתקן משלב האפיון דרך ההטמעה ועד קבלת התעודה.

 • הסמכת מערכות ניהול איכות מול דרישות התקן AS9100D לארגונים העוסקים בפיתוח, ייצור ושירות בתעשיות התעופה והבטחון

 • הסמכת מערכות איכות למפיצים מול דרישות התקן AS9120B 

 • הטמעת התקן AS9115 לארגונים המפתחים תוכנה המסופקת כמוצר

Q Frame2.png

הטמעת שיטות ותקנים מנחים

קבוצת האיכות הבינלאומית של תעשיות התעופה והביטחון (IAQG) מגדירה תקנים מנחים ליישום בתחומים שונים המהווים מסגרת מקיפה של שיטות ודרישות המבטיחות את איכות ובטיחות המוצרים המסופקים לשרשרת האספקה של התעשיה. 

 • AS9145 - APQP מגדיר מסגרת לתכנון מתקדם לאיכות המוצר. התקן מהווה מסגרת למימוש סידרת כלים נוספים שנועדו להבטיח תכנון אפקטיבי של תהליך ייצור. לאחרונה ארגונים רבים בינהם AIRBUS ו-BOIENG משלבים דרישה לעמידה בתקן הנ"ל במסגרת ההזמנות.

 • AS9146 -FOD תקן המגדיר דרישות לתוכנית מקיפה למניעת חדירת גופים זרים למוצר ולשרשרת האספקה בתעשיות התעופה והבטחון

 • AS5553, AS6174, AS6832 סדרת תקנים העוסקים במניעת זיופים (קשיחים, חומרים, ורכיבים אלקטרוניים) לאחרונה גוברת הדרישה מצד לקוחות רבים להטמעת תוכנית למניעת זיופים בשרשרת האספקה

 • AS13000,AS13002,AS13004,AS13006 סדרת תקנים שהוגדרו ע"י קבוצת יצרני מנועי מנועי המטוסים (חברות כגון GE, Pratt & Whitney, Rolls Royse, MTU) המגדירים דרישות בתחומים שונים החל מחקר תקלה 8D דרך ניהול אופייני כשל והשפעתם (FMEA) ועד שיטות לבקרת תהליכי ייצור. 

Q Frame3.png

רגולציה בתעופה

ליווי ארגונים בתהליכי רישוי מול רשויות התעופה המקומיות והבינלאומיות :

 • ליווי תהליכי רישוי תכן סוג (TYPE CERTIFICATE -TC/SUPPLEMENTAL TYPE

 • CERTIFICATE- STC)  של כלי טייס המיוצרים בארץ  לפי דרישות   23/25 FAA PART  מול רשות התעופה הישראלית(CAAI/ רת"א) ,FAA,EASA ורשויות זרות אחרות 

 • ליווי תהליך רישוי תחנת שרות  ( REPAIR STATION CERTIFICATION )  בהתאם לדרישות FAA PART 145

 • ליווי תהליכי רישוי של פריטים אווירונאוטיים מול רת"א( אישור פריט אווירונאוטי –אפ"א) ,(TECHNICAL STANDARD  ORDER-FAA )TSO ,ETSO (EASA)

bottom of page