מה מצפה לנו במהדורה החדשה של התקן לניהול האיכות בתעשיות התעופה, חלל וביטחון?

התקן ISO9001  שפורסם בספטמבר 2015 עבר עדכון משמעותי במבנה הפרקים וכולל במהדורתו החדשה 10 פרקים הכוללים את : תחום התקן, מסמכי ייחוס, הגדרות, ההקשר של הארגון, מנהיגות, תכנון, תמיכה, תפעול, הערכת ביצועים ושיפור.

העדכונים בתקן כוללים בין היתר, התייחסות למנהיגות, חיזוק הגישה התהליכית לניהול, חשיבה מבוססת סיכונים,  ניהול שינויים, ניהול ידע ונושאים נוספים  ארגונים המטמיעים את התקן AS9100C לא יתרגשו במיוחד מהתוספות בתקן ה-ISO החדש ולכן דאג ארגון IAQG לא להישאר מאחור ולעדכן עבורנו את ה-AS9100.

השינויים הצפויים ב-AS9100 מהדורה D, שיופץ ככל הנראה באפריל 2016, כוללים כמובן את השינויים ב-ISO9001:2015 ונושאים נוספים שהוגדרו ע"י נציגי התעשייה.

השינויים המרכזיים בתקן AS9100D (מתוך טיוטת התקן) :

 

 • מדריך איכות – החזרת הדרישה למדריך איכות (למרות שהדרישה ירדה ב-ISO)

 • חידוש הסמכה – דרישות שנלקחו מתקנים מקבילים (AS9110)

 • בטיחות המוצר – נוספה התייחסות למימוש פעילויות לזיהוי וניהול סיכונים בטיחותיים הקשורים למוצר.

 • הגורם האנושי – נוסף כדרישה להתייחסות במסגרת פעילות מתקנת

 • ניהול סיכונים – מיזוג הדרישות עם הסעיפים הרלוונטים ב-ISO9001:2015 תוך דגש על ניהול סיכונים תפעוליים, והשארת המונח "ניהול סיכונים" בניגוד ל-"חשיבה מבוססת סיכונים"

 • מוצרים מזויפים – הוספת דרישות בנושא מניעת רכש ושימוש בחומרים, רכיבים או פריטים מזויפים.

 • ניהול תצורה – חידוד ושיפור הדרישות בנושא ניהול תצורה.

 • תכנון מימוש המוצר – הרחבות בנושא תכנון מימוש המוצר לרוחב הארגון.

 • תמיכה לאחר מסירה – מיזוג הדרישות עם הסעיף המקביל ב-ISO9001.

 • ניהול פרויקטים ובקרה על העברת עבודות – שולב עם סעיף התכנון.

 • ניהול סיכונים – הפרדה בין ניהול סיכונים במסגרת התכנון וסיכונים במסגרת התפעול.

 

נושאים שכדאי להביא בחשבון במסגרת הטמעת המהדורה החדשה :

אנו ממליצים לנצל את ההזדמנות ולארגון מחדש של מערכת התיעוד בהתאם למבנה החדש תוך התבססות על שרשרת הערך מול התהליכים בארגון. במסגרת עדכון המערכת יש להטמיע את הדרישות החדשות המוגדרות ב-ISO9001-2015 ואת התוספות של AS9100D בהתאם ללוחות הזמנים שתוארו בתחילת המאמר.

כל הזכויות שמורות לפתרונות איי קיו 2016

072-2201888