תקנים

AS9100D

דרישות למערכת ניהול איכות

AS9100D הינו תקן לניהול איכות המיועד ליצרים בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה, הביטחון והחלל. התקן מבוסס על דרישות התקן ISO9001:2015 וכולל הרחבות ותוספות ייעודיות לתעשיית התעופה, החלל והתעשיות הבטחוניות. התקן AS9100 וסדרת התקנים הנלווים מתוחזקים ע"י ארגון IAQG המורכב מנציגי היצרנים הגדולים בתחום כגון BOIENG, Honeywell, AIRBUS וכן נציגי התעשיה הישראלית - תע"א, רפאל ואלביט.

AS9120B

מערכת ניהול איכות – דרישות למפיצים בתעשיות התעופה, חלל והביטחון

AS9120 מערכת ניהול איכות – דרישות למפיצים בתעשיות התעופה, חלל והביטחון, התקן מבוסס על דרישות התקן ISO9001 וכולל דרישות ייחודיות רלוונטיות למפיצים ברמות שונות בתעשיות התעופה, החלל והביטחון.

תקן זה מתמקד בשרשרת הבעלות על המוצרים, עקיבות, זמינות רשומות וכו'. התקן ישים עבור ארגונים הרוכשים ומוכרים ומפיצים פריטי תעופה, בטחון וחלל. התקן AS9120 מבוסס על ISO9001 וכולל כ-100 תוספות ייחודיות.

AS13000

פתרון בעיות בתעשיות יצרני המנועים

AS13000 פתרון בעיות בתעשיות יצרני המנועים, תקן זה אינו מיועד להתעדה אך משמש כמסמך דרישות מחייב כאשר נדרש ע"י הלקוח במסגרת החוזה.

יצרני מנועי המטוסים מחזיקים שיטות שונות אך דומות מאוד לדרישות לפתרון בעיות. לנושא פתרון הבעיות אין תקן אחיד, אולם גישת 8D היא הגישה הפופולרית והאפקטיבית ביותר ולכן התקן AS13000 התבסס על שיטה זו.

AS9134

ניהול סיכונים בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה והביטחון

תקן זה הינו מדריך בלבד ואיננו מיועד להתעדה. התקן מגדיר קווים מנחים בניהול סיכונים בעבודה מול ספקים למוצרים תעופתיים ולא תעופתיים לאורך כל שרשרת האספקה. התקן כולל שיטה וטבלאות המציעות קריטריונים שונים להערכת הסיכונים בעבודה מול הספקים וטפסים לניהול הסיכונים.

Please reload

כל הזכויות שמורות לפתרונות איי קיו 2016

072-2201888