הדרכות

עורכי מבדקים

הכשרה פנים ארגונית לעורכי מבדקים פנימיים / ספקים

הכשרת עורכי מבדקים לפיתוח, תכנון ויישום מבדקים פנימיים ומבדקי ספקים לארגונים בתחום התעופה והביטחון מול דרישות התקן AS9100C. הקורס שמועבר כסדנה מעשית מתמקד בהכשרת עורכי המבדקים לביצוע מבדקים תהליכיים המבוססים על עקרונות התקן AS9101E – דרישות לעריכת מבדקים בתעשיות התעופה, חלל והביטחון.

עורכי מבדקים פנימיים לתחום התעופה, חלל וביטחון

קורס במרכז הדרכה במכון התקנים

הכשרת עורכי מבדקים לפיתוח, תכנון ויישום מבדקים פנימיים ומבדקי ספקים לארגונים בתחום התעופה והביטחון מול דרישות התקן AS9100C. הקורס מתמקד בהכשרת עורכי המבדקים לביצוע מבדקים תהליכיים המבוססים על עקרונות התקן AS9101E – דרישות לעריכת מבדקים בתעשיות התעופה, חלל והביטחון.

יום עיון

יום עיון למנהלים להכרת התקן AS9100

יום עיון להכרה מעמיקה של דרישות התקן AS9100C. במסגרת יום העיון יוצגו פירושים והבהרת לכל דרישות התקן AS9100 מהדורה C והכרת התקנים הנוספים הקשורים לתקן AS9100C. בנוסף ינתנו הנחיות להטמעת הדרישות תוך מתן כלים מעשיים למימוש התקן. 

 

 

[removed]

 

8D סדנה

הדרכה פנים ארגונית מעשית לניתוח סיבות שורש ונקיטת פעולות מתקנות

ניתוח סיבות שורש ונקיטת פעילות מתקנת אפקטיבית הצגת מתודולוגיות שונות בנושא RCA : חשיבה שיטתית לאיתור פתרונות מערכתיים (גישה פרואקטיבית) הצגת המונחים המקצועיים בתחום בהתאם להגדרות AS 9136 הצגת השלבים לטיפול באי-התאמות כולל הצגת כלים ושיטות כולל הצגת דרישות התקן AS13000 לפתרון בעיות

ניהול סיכונים

סדנה פנים ארגונית בנושא ניתוח וניהול סיכונים

במסגרת ההכשרה יוצגו מטדולוגיות וכלים לניהול סיכונים בתהליכי הייצור, הפיתוח והרכש. ההדרכה מבוססת על דרישות ISO31000 לניהול סיכונים, ועקרונות התקן ARP9134 לניהול סיכונים בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה והבטחון. במסגרת ההדרכה יוצג השימוש בכלי - DFMEA ו-PFMEA

כלים מתקדמים לניהול איכות

יום עיון במרכז הדרכה של מכון התקנים

כלים מתקדמים לניהול איכות, הקניית ידע וכלים למנהלי האיכות, מהנדסי איכות ועורכי המבדקים ביישום שיטות וכלים לניהול סיכונים, ניהול אופייני מפתח וניתוח אופייני כשל.

Please reload

כל הזכויות שמורות לפתרונות איי קיו 2016

072-2201888