ניתוח סיבות שורש 8D

הקניית ידע וכלים למנהלי האיכות, מהנדסי איכות ועורכי מבדקים בישום שיטות לזיהוי סיבות השורש לכשלים במסגרת תהליכי ניהול סיכונים וטיפול באי התאמות.

ניתוח סיבות שורש 8D