ניתוח סיבות שורש 8D

הקניית ידע וכלים למנהלי האיכות, מהנדסי איכות ועורכי מבדקים בישום שיטות לזיהוי סיבות השורש לכשלים במסגרת תהליכי ניהול סיכונים וטיפול באי התאמות.

כל הזכויות שמורות פתרונות איי קיו 2001-2021