עורכי מבדקים פנימיים לתעופה AS9100D

הקניית ידע וכלים מעשיים לעריכת מבדקים פנימיים מול דרישות התקן AS9100D ודרישות תעשיות התעופה, והביטחון.

כל הזכויות שמורות פתרונות איי קיו 2001-2021