עורכי מבדקי תוכנה AS9115

קורס זה מקנה ידע וכלים לעורכי מבדקים בתכנון, ביצוע ודיווח מבדק לתהליכי פיתוח תוכנה וניהול תצורה מול דרישות התקן AS9115

עורכי מבדקי תוכנה AS9115