AS9100D למנהלים

הדרכת מבוא לדרג ההנהלה בארגון להצגת דרישות התקן AS9100 ודרישות האיכות תעשיות התעופה והבטחון

כל הזכויות שמורות פתרונות איי קיו 2001-2021