FAI AS9102B

הקניית הידע והכלים ליישום דרישות התקן AS9102B בהתאם לדרישות הלקוחות המובילים בתעשיות התעופה והבטחון.

כל הזכויות שמורות פתרונות איי קיו 2001-2021