top of page
Airplane%20wing%20on%20blue%20sky%20back
מבדקי איכות

מבדק איכות הינו כלי מרכזי בדרך ליישום או שדרוג תקן ניהולי, קבלת תמונת מצב מדויקת של יישום רכיבי מערכת הניהול הינה מפתח להבטחת מערכת ניהול אפקטיבית. עורכי המבדקים בפתרונות איי קיו מספקים שרותי מבדקי איכות המבוססים על צרכי הארגון ויעדיו.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

מבדקי ספקים 

Image by Joshua Hoehne

ניהול איכות הספקים בשרשרת האספקה של תעשיות התעופה, החלל והביטחון מהווה אחד מאבני הייסוד המרכזיים בהצלחת יצרני המערכות והכלים. תקני ניהול האיכות בתחום ובראשם AS9100 מקדישים מחשבה מעמיקה ומגדרים דרישות רבות בתחום מתוך הבנה שכשלון בתהליך ניהול איכות הספקים יביא בהכרח לכישלון בפרויקט כולו.

מבדקי ספקים הינו כלי מרכזי מרכזי בקבלת תמונת מצב מדויקת של יישום רכיבי מערכת ניהול האיכות ע"י הספק והינו מפתח להבטחת מערכת ניהול אפקטיבית.

במסגרת מבדקי הספקים ניתן לשלב מבדקי הסמכה לספק חדש, מבדקים תקופתיים, מבדקי תהליכים ומבדקים מיוחדים (בעקבות אירוע חריג)

השירות כולל : תכנון המבדק עם הלקוח כולל הגדרת מטרות המבדק וקריטריוני המבדק, תיאום המבדקים עם הספק, ביצוע המבדק, הוצאת דו"ח ודרישה לפעולה מתקנת, ביצוע מבדק מעקב (בהתאם לצורך).

מבדקים פנימיים

Internal-Auditors.gif

מבדק פנימי הינו כלי הבקרה העיקרי ומנוף שיפור מרכזי של מערכת ניהול האיכות. מבדקי איכות המבוצעים באופן מקצועי, מאפשרים להנהלת הארגון לקבל תמונת מצב עדכנית ומדוייקת על רמת ההתאמה והאפקטיביות של מערכת ניהול האיכות בארגון. 

צוות עורכי המבדקים הבכירים של פתרונות איי קיו, מבצעים מבדקים פנימיים במסגרת תוכנית המבדקים השנתית, הכנה למבדקי לקוח ומבדקי התעדה. 

מבדקי פערים 

Image by Sonja Guina

מבדק פערים הינו מבדק מערכתי המספק לארגון תמונת מצב עדכנית על הפערים בארגון מול דרישות התקן AS9100 או מול דרישות לקוח. תפוקות התהליך משמשות כבסיס לבניית תוכנית עבודה ליישום דרישות התקן ולהערכת המשאבים הנדרשים לתהליך.

bottom of page