top of page

AS9100D למנהלים

הדרכת מבוא לדרג ההנהלה בארגון להצגת דרישות התקן AS9100 ודרישות האיכות תעשיות התעופה והבטחון

עלות למשתתף

200 ₪

רמת קושי

בסיסי

מסגרת לימוד

פנים ארגוני

היקף הקורס

2 ש"ל

פנים ארגוני

מספר קורס

301

תוכן ההדרכה

הצגת המשמעויות והדרישות הייחודיות של התקן AS9100D לדרג ההנהלה בארגון במסגרת הדרכות ריענון או במסגרת פרויקט הטמעה בארגון.

◄ סקירת דרישות האיכות של תעשיות התעופה, חלל והבטחון
◄ הצגת קבוצת האיכות הבינלאומית לאיכות IAQG
◄ הצגת הדרישות המרכזיות של התקן AS9100D בדגש על מנהיגות
◄ הצגת מערת OASIS
◄ היכרות עם תקנים משלימים : AS9102,9103,9145,9146
◄ פערים מרכזיים מול דרישות ISO9001

המדריך
AS9100D למנהלים
דן רוזמן

דן רוזמן, המדריך הראשי ומפתח ההדרכות עוסק בתחום ייעוץ לניהול האיכות מעל 25 שנים, מתמחה במערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה המובילות בעולם. מרצה בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100 במרכז הדרכה במכון התקנים ובמרכז ההדרכה של תעשייה אווירית (מהו"ת) בוגר קורס IAQG-sanctioned 9100:2016 Aerospace Auditor

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
AS9100D למנהלים

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page