Courses

מרכז הדרכה ולמידה

אנו מאמינים כי הדרכה אפקטיבית חייבת לבוא מתוך ניסיון מעשי ביישום התקנים והיכרות מעמיקה עם דרישות התעשייה. ההדרכות שאנו מעבירים מתבססות על אלפי שעות ניסיון של המדריכים בהטמעת תקנים ובעריכת מבדקים ומובאות לחניכים בצורה שיטתית, מאורגנת ומקצועית. ההדרכות ניתנות כחלק מתהליך ייעוץ, כסדנאות או כקורסים פנים ארגוניים.

קטלוג הדרכות 2021

כניסה למערכת הלמידה

 • 401

  קורס עורכי מבדקים בכירים לתעופה AS9100D

  קורס מתקדם המקנה ידע וכלים לניהול וביצוע מבדקי איכות בתעשיות התעופה והבטחון מול דרישות התקן AS9100D, הקורס מתמקד בהכשרת עורכי המבדקים לביצוע מבדקים תהליכיים המבוססים על עקרונות התקן AS9101F – דרישות לעריכת מבדקים בתעשיות התעופה, חלל והביטחון.

  רמת קושי

  *****

  עלות למשתתף

  3450 ₪

  משך הקורס

  40 ש"ל

 • 403

  עורכי מבדקי ספקים בתעשיות התעופה והבטחון

  הכשרה המקנה לעורכי מבדקי הספקים השלמת ידע וכלים מעשיים לעריכת מבדקים ספקים מול דרישות הארגון ודרישות התקן, תוך הכרה והבנת הדרישות המיוחדות לתעשיות התעופה על פי דרישות התקן AS9100D:2016.

  רמת קושי

  ***

  עלות למשתתף

  2400 ₪

  משך הקורס

  16 ש"ל

 • 303

  FAI AS9102B

  הקניית הידע והכלים ליישום דרישות התקן AS9102B בהתאם לדרישות הלקוחות המובילים בתעשיות התעופה והבטחון.

  רמת קושי

  ****

  עלות למשתתף

  400 ₪

  משך הקורס

  5 ש"ל

 • 302

  ניתוח סיבות שורש 8D

  הקניית ידע וכלים למנהלי האיכות, מהנדסי איכות ועורכי מבדקים בישום שיטות לזיהוי סיבות השורש לכשלים במסגרת תהליכי ניהול סיכונים וטיפול באי התאמות.

  רמת קושי

  ***

  עלות למשתתף

  550 ₪

  משך הקורס

  8 ש"ל

 • 405

  עורכי מבדקי תוכנה AS9115

  קורס זה מקנה ידע וכלים לעורכי מבדקים בתכנון, ביצוע ודיווח מבדק לתהליכי פיתוח תוכנה וניהול תצורה מול דרישות התקן AS9115

  רמת קושי

  ****

  עלות למשתתף

  550 ₪

  משך הקורס

  8 ש"ל

 • 301

  AS9100D למנהלים

  הדרכת מבוא לדרג ההנהלה בארגון להצגת דרישות התקן AS9100 ודרישות האיכות תעשיות התעופה והבטחון

  רמת קושי

  *

  עלות למשתתף

  200 ₪

  משך הקורס

  2 ש"ל

 • 701

  מבוא לרישוי בתעופה אזרחית PART 21

  הדרכת מבוא להכרת דרישות הרישוי של רשויות התעופה ותקנה 21 של רשות התעופה הפדרלית FAA

  רמת קושי

  *****

  עלות למשתתף

  550 ₪

  משך הקורס

  8 ש"ל

 • 601

  מבקר איכות עם התמחות בתעשיות התעופה והביטחון

  הקניית ידע והכלים הנדרשים להסמכת מבקר האיכות בתעשיות התעופה והבטחון

  רמת קושי

  ****

  עלות למשתתף

  צרו קשר

  משך הקורס

  60 ש"ל

 • 305

  מניעת זיופים AS5553 / AS6832 / AS6174

  תקן ניהול האיכות AS9100D דורש מהארגון ליישום תוכנית למניעת פריטים וחומרים מזויפים לשרשרת האספקה
  הדרכה זו מתבססת על דרישות התקן AS9100 ודרישות התעשיה המוגדרת בתקנים המשלימים

  רמת קושי

  *

  עלות למשתתף

  400 ₪

  משך הקורס

  5 ש"ל

 • 501

  בקרת תהליכים בתעשיות התעופה והבטחון AS13006

  AS13006 מסייע לארגונים לבחור אסטרטגיות בקרה מתאימות במסגרת פיתוח תוכניות בקרה ולהוכיח את אפקטיביות הבקרות באמצעות ניתוח סטטיסטי. קורס זה מכסה את דרישות בקרות התהליכים המוגדרות בתקן AS13006

  רמת קושי

  **

  עלות למשתתף

  צרו קשר

  משך הקורס

  16 ש"ל

 • 304

  ZERO DEFECTS

  תוכנית Zero Defects הוא כלי ניהולי שמטרתו הפחתת אי התאמות באמצעות מניעה. התוכנית מכוונת להמריץ אנשים כדי למנוע טעויות על ידי פיתוח של רצון קבוע, ומודעות לעשות את עבודתם טוב בפעם הראשונה, קורס זה משמש כמבוא להטמעת התוכנית בארגון

  רמת קושי

  ***

  עלות למשתתף

  550 ₪

  משך הקורס

  8 ש"ל

 • 502

  Aerospace APQP & PPAP (AS9145)

  הקניית ידע וכלים למנהלי האיכות, מהנדסי איכות, מהנדסי תהליך ומוצר בישום דרישות התקן AS9145

  רמת קושי

  ****

  עלות למשתתף

  צרו קשר

  משך הקורס

  8 ש"ל

כל הזכויות שמורות פתרונות איי קיו 2001-2021