top of page

עורכי מבדקים פנימיים לתעופה AS9100D

הקניית ידע וכלים מעשיים לעריכת מבדקים פנימיים מול דרישות התקן AS9100D ודרישות תעשיות התעופה, והביטחון.

עלות למשתתף

צרו קשר

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

המכללה - מכון התקנים הישראלי

היקף הקורס

24 ש"ל

המכללה - מכון התקנים הישראלי

מספר קורס

402

תוכן ההדרכה

◄ הבנת הגישה התהליכית ועקרונות השיפור המתמיד בהתאם לדרישות התקן AS9100D/ISO9001:2015
◄ העמקת הידע בדרישות הייחודיות של התקן AS9100D מנקודת מבטו של עורך המבדק
◄ עקרונות עריכת המבדק בהתאם לדרישות ISO19011:2018 ועקרונות ביצוע מבדק פנימי מבוסס סיכונים
◄ מחזור חיי המבדק : ייזום תכנון, ביצוע המבדק, הכנת הדוח, השלמת המבדק ומבדק מעקב.
◄ סימולציות מבדק פנימי לתהליכי ליבה ותהליכים תומכים
◄ ניסוח הצהרות אי התאמה ובדיקת תכניות לפעולה מתקנת.

המדריך
עורכי מבדקים פנימיים לתעופה AS9100D
דן רוזמן

דן רוזמן, המדריך הראשי ומפתח ההדרכות עוסק בתחום ייעוץ לניהול האיכות מעל 25 שנים, מתמחה במערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה המובילות בעולם. מרצה בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100 במרכז הדרכה במכון התקנים ובמרכז ההדרכה של תעשייה אווירית (מהו"ת) עורך מבדקים מוסמך IAQG-sanctioned 9100:2016 Aerospace Auditor

הערות

הקורס מתקיים במכללה של מכון התקנים
רישום באתר מכון התקנים

שיטת לימוד
עורכי מבדקים פנימיים לתעופה AS9100D

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page