top of page

מניעת זיופים AS5553 / AS6832 / AS6174

תקן ניהול האיכות AS9100D דורש מהארגון ליישום תוכנית למניעת פריטים וחומרים מזויפים לשרשרת האספקה
הדרכה זו מתבססת על דרישות התקן AS9100 ודרישות התעשיה המוגדרת בתקנים המשלימים

עלות למשתתף

400 ₪

רמת קושי

בסיסי

מסגרת לימוד

מקוון / פנים ארגוני

היקף הקורס

5 ש"ל

מקוון / פנים ארגוני

מספר קורס

305

תוכן ההדרכה

תקן ניהול האיכות AS9100D דורש מהארגון ליישום תוכנית למניעת פריטים וחומרים מזויפים לשרשרת האספקה
הדרכה זו מתבססת על דרישות התקן AS9100 ודרישות התעשיה המוגדרת בתקנים

הנושאים הנכללים בהדרכה:
◄ הגדרות ומונחים
◄ דוגמאות של זיופים מהתעשייה
◄ דרישות התקנים AS9100/AS9120 למניעת זיופים
◄ הגברת המודעות למניעת זיופים בארגון
◄ הצגת תקני התעשייה למניעת זיופים – חומרים, קישחים ורכיבים אלקטרוניים:

AS5553CCounterfeit Electrical, Electronic, and Electromechanical (EEE) Parts; Avoidance, Detection, Mitigation, and Disposition 
AS6174ACounterfeit Materiel; Assuring Acquisition of Authentic and Conforming Materiel 
SAE AS6832 Counterfeit Materiel, Assuring Acquisition of Authentic and Conforming Fasteners

המדריך
מניעת זיופים AS5553 / AS6832 / AS6174
דן רוזמן

עורך מבדקים מוסמך (AA) Aerospace Auditor ע"י IAQG , עורך מבדקים משנת 1992, מתמחה ביישום מערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה וביטחון המובילות בעולם. מרצה בכיר בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100

הערות

הודעה על ביטול השתתפות תבוצע במייל office@isoiq.com
במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עבודה טרם פתיחת הקורס או לאחר תחילתו יחויב המשתתף בעלות המלאה.
פתיחת הקורס מותנית בשיקול דעת בלעדי של פתרונות איי. קיו.
עלות ההשתתפות לא כוללת מע"מ
ניתן לקיים את הקורס במסגרת פנים ארגונית בהשתתפות מינימלית של 8 אנשים

שיטת לימוד
מניעת זיופים AS5553 / AS6832 / AS6174

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page