top of page

קורס עורכי מבדקים לתעופה AS9100D המכללה - מכון התקנים

קורס מתקדם המקנה ידע וכלים לניהול וביצוע מבדקי איכות בתעשיות התעופה והבטחון מול דרישות התקן AS9100D, הקורס מתמקד בהכשרת עורכי המבדקים לביצוע מבדקים תהליכיים המבוססים על עקרונות התקן AS9101F – דרישות לעריכת מבדקים בתעשיות התעופה, חלל והביטחון.

עלות למשתתף

צרו קשר

רמת קושי

בינונית

מסגרת לימוד

המכללה - מכון התקנים הישראלי

היקף הקורס

40 ש"ל

המכללה - מכון התקנים הישראלי

מספר קורס

401

תוכן ההדרכה

◄ סקירת דרישות האיכות של תעשיות התעופה, חלל והבטחון
◄ מונחים והגדרות
◄ סקירת דרישות התקן AS9100:D
◄ כשירות עורך המבדק
◄ סוגי מבדקים ומטרות המבדק (ISO19011:2018)
◄ הגישה התהליכים במסגרת ביצוע מבדקים
◄ סימולציות לתרגול תכנון וביצוע מבדקים
◄ ניתוח ממצאי המבדק
◄ ניסוח וסיווג אי התאמות
◄ הרחבת דרישות התקן AS9100:D מנקודת מבט של עורך המבדק.
◄ היכרות עם תקנים משלימים : AS9102,9103,9145,9146
◄ סקירת דרישות התעופה האזרחית
◄ ניהול מערכת מבדקים
◄ ניהול מבדק מרוחק Remote Audit
◄ סקירה ואישור אי התאמות

המדריך
קורס עורכי מבדקים לתעופה AS9100D המכללה - מכון התקנים
דן רוזמן

עורך מבדקים מוסמך (AA) Aerospace Auditor ע"י IAQG , עורך מבדקים משנת 1992, מתמחה ביישום מערכות ניהול איכות בתחום התעופה והביטחון ועוסק בעריכת מבדקי ספקים עבור חברות תעופה וביטחון המובילות בעולם. מרצה בכיר בנושא עריכת מבדקים מול דרישות התקן AS9100

הערות

הקורס מתקיים במכללה של מכון התקנים
רישום באתר מכון התקנים

שיטת לימוד
קורס עורכי מבדקים לתעופה AS9100D המכללה - מכון התקנים

טופס רישום

פנייתכם התקבלה

bottom of page